Swedbank
NAUDAS DIENA

Naudas diena

Viena diena tiešsaistē Latvijas skolās par naudas lietām 1.–12. klašu skolēniem

back
6.-7. klase

Pasākuma norise

Jūs sagaida trīs aizraujošas videolekcijas, kurās kopā noskaidrosim, kas ir budžets un kāpēc to ir svarīgi plānot. Ko darīt, ja naudas pietrūkst vai veidojas pārpalikums? Iegūtās teorētiskās zināšanas pielietosiet praksē, pildot uzdevumu.

Tēmas aktualitāte

Budžets. Cilvēkiem ir dažādas vajadzības un vēlmes. Ne vienmēr varam nopirkt visu, tāpēc budžeta plānošana palīdz kontrolēt, kur paliek nauda, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Budžeta plānošana nenozīmē tikai darbu ar izdevumiem – tā ietver arī ienākumu plānošanu. Svarīgi apzināties sakarības starp prasmēm, zināšanām un iespējamo atalgojumu. Plānojot savu naudu, ne mazāk būtiski ir apzināties, kas ir svarīgāk – pelnīt vairāk vai tērēt mazāk.

Dienas kārtība

 • 9:00
  Atklāšana
 • 9:05-9:45
  1. stunda: Budžets
 • 9:55-10:35
  2. stunda: Ienākumi
 • 10:45-11:25
  3. stunda: Izdevumi
 • 11:30
  Noslēgums kopā ar grupu “Citi Zēni”

Skolotāj!

Aicinām iepazīties ar svarīgu informāciju, kas palīdzēs sagatavoties un aktīvi līdzdarboties “Naudas dienā”:

 • dalībai “Naudas dienā” nepieciešams viens ekrāns (dators, projektors vai tml.) un skaļrunis, lai varat sekot līdzi pasākuma norisei un tajā līdzdarboties;
 • pasākuma laikā skolēniem, izmantojot viedtālruņus, būs iespēja interaktīvi līdzdarboties vietnē Menti.com, atbildot uz pasākuma vadītāja uzdotajiem jautājumiem;
 • lai skolēni varētu pievienoties vietnē Menti.com, aicinām jau laikus parūpēties par iespējām pieslēgties skolas Wi-Fi. Nepieciešamības gadījumā arī aicinām saskaņot ar vecākiem papildu laika piešķiršanu internetam telefonā (ja interneta lietošanai mobilajā tālrunī ir noteikts limits vai kāds cits ierobežojums);
 • skolotāju iesaiste “Naudas dienā” ir ļoti svarīga! Skolotājs būs tas, kurš vadīs diskusijas, grupu darbus un palīdzēs skolēniem iegūtās zināšanas iekļaut praktiskos uzdevumos.